Integritetspolicy

Vi på Svensk Galopp värnar om dig som intressent och
aktiv inom galoppsporten, vilket bland annat innebär att vi hanterar
dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet.

I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter
vi samlar in från dig genom vår samverkan med
dig samt hur vi använder dessa uppgifter.

Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot
oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring
integritetsskydd och behandling av
personuppgifter genom att skicka ett
e-postmeddelande till info@svenskgalopp.se.

För att läsa mer, klicka här.